Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi'nin Trendytopuk.com (http://www.trendytopuk.com/) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

 

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Trendytopuk.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Buyruk İç ve Dış Ticare Ltd. Şti., dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

 

Trendytopuk.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

 

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

 

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

 

1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

 

1.e. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunulmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen DSM Grup takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlali hallerinden olacağından, DSM Grup'un üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

2. İçerik Kullanımı

 

2.a. Trendytopuk.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Trendytopuk.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'nin izni olmadan link vermek yasaktır.

 

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti'ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

2.c. Trendytopuk.com'a iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirilerin hakkı Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti'ne aittir, istenildiği taktirde Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

 

3.a. ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Trendytopuk.com'u geliştirmektir.

 

3.b. Trendytopuk.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Trendytopuk.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

 

3.c. Kullanıcı, Trendyotopuk.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Trendytopuk.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

 

3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Trendytopuk.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Trendytopuk.com'dan yararlanması Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

 

3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Trendytopuk.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

3.f. Trendytopuk.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

 

3.g. Kullanıcı, Trendytopuk.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notlarını silemez veya çıkartamaz.

 

3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Trendytopuk.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

 

3.i. Trendytopuk.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Buyruk İç ve Dış Tİc. Ltd. Şti.'ye aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

 

3.k. Trendytopuk.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Buyruk İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

3.l. Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 

3.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen "Gizlilik Politikası" bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Buyruk İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

4. Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin Hak ve Yükümlülükleri

 

4.a. Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının Trendytopuk.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmî makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Trendytopuk.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

 

4.b. Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.

Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Trendytopuk.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Trendytopuk.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

 

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Trendytopuk.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Buyruk İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

 

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Trendytopuk.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

7. Tebligat Adresleri

 

7.a. Trendytopuk.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Trendytopuk.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

 

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

7.c. Yine Trendytopuk.com'un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Trendytopuk.com tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.